Erik Denessen
Onderwijzer Eigenaarschap

Erik (1983) ontwikkelde diverse leerlijnen rondom reflectie en presentatie op het Orion Lyceum in Breda. Een betere mentor worden met heldere en praktische tools, dat is de wens die is uitgekomen. De school werkt nu met dit systeem van klas 1 tot en met 6. De dagelijkse en periodieke gesprekken, het geven van feedback door de mentor is stukken beter geworden.

Het persoonlijk ontwikkelplan voor de leerlingen geeft hen zelfvertrouwen en inzichten die gedeeld kunnen worden. De leerling leert in woord en op schrift te reflecteren op het eigen handelen en de toekomst een stap dichterbij te brengen. Door dit mentoraat in de school uit te bouwen met oudergesprekken, passende rapportage, presentatie van leerresultaten door de leerlingen en een digitaal portfolio is het eigenaarschap van de leerlingen zichtbaar geworden in de school.

Boeken

Vakken

Focus op de juiste onderwerpen

Autonomic
Competentie
Coaching
Eigenaarschap
En nog veel meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief!