Wie zijn wij?

De Onderwijzer is een kennisdelingsplatform, voor en door leraren. Onze missie is de uitwisseling van expertise binnen de beroepsgroep te bevorderen, om zo het onderwijs naar een hoger niveau te kunnen tillen en het leven van de leraar een beetje makkelijker te maken.

De Onderwijzer is een netwerk van onderwijsspecialisten, die allen voor de klas staan. We hebben gemeen dat we in de loop der jaren een expertise hebben opgebouwd. Sommigen bezitten een didactische trukendoos. Anderen bezitten een magische pedagogische touch. Weer anderen hebben een bijzonder curriculum ontworpen. Allemaal hebben we een passie voor onderwijs, die we willen delen met de beroepsgroep.

Placeholder image

Via dit platform kan een individuele leraar een Onderwijzer consulteren over diens specialisme. Een Onderwijzer kan geboekt worden voor coaching sessies, of voor een supervisietraject. Als collectief organiseren wij workshops op studiedagen van onderwijsinstellingen. Organisatoren van onderwijsevenementen, zoals congressen, seminars en conferenties kunnen één of meerdere Onderwijzer(s) boeken voor het geven van keynote lezingen.

De leraar betaalt voor de Onderwijzer vanuit het persoonlijk ontwikkelbudget dat iedere leraar (VO) tot zijn/haar beschikking heeft.

Voortgezet onderwijs

Jaarlijks gaat tien procent van de personele bekostiging naar professionalisering in tijd en geld. Als docent op een middelbare school heb je recht op ten minste 83 klokuren en mag je zelf beslissen hoe die uren worden ingezet. Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen een budget van 600 euro per jaar voor scholing. Onderwijsondersteuners hebben recht op ten minste veertig klokuren. Opgedragen scholing door de werkgever wordt volledig vergoed in tijd en geld.

De Onderwijzer is een coöperatie, waarbij onze experts de leden vormen.
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit Jasper Rijpma en Floris Steinhart, tevens de initiatiefnemers van De Onderwijzer.

Schrijf je in op de nieuwsbrief!