Floris Steinhart
Onderwijzer beeldcoaching

Floris (1981) geeft lichamelijke opvoeding op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Het onderwijs van Floris is ingericht volgens de concepten relatie, autonomie en competentie. Het vertrekpunt van zijn lessen vormt de relatie met de leerling.

Floris heeft zich gespecialiseerd in pedagogisch tact en in didactisch coachen. Door het geven van gerichte feedback op kwaliteit, strategie en modus weet Floris de leerling een gevoel van competentie bij te brengen. Door het stellen van de juiste vragen is Floris vervolgens in staat om inzichtelijk te maken hoe de leerling zich verhoudt tot het leerdoel.

Floris speelt in zijn lessen met het bieden van eigenaarschap aan de leerling, vanuit een veilige omgeving. Als beeldcoach zet Floris deze expertise in om collega's beter maken.

Boeken

Vakken

Focus op de juiste onderwerpen

Autonomic
Competentie
Coaching
Eigenaarschap
En nog veel meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief!