Maarten Ombre
Onderwijzer blended learning

Maarten Ombre (1980) Is coach geschiedenis op Herbert Vissers Explore, een vernieuwingsschool in Nieuw-Vennep. Maarten heeft zich gespecialiseerd in een rijke blended leeromgeving waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen hun doelen op verschillende manieren te halen en het leren zichtbaar te maken. Activerende didactiek, formatieve assessments, samenwerkend leren en de inzet van ICT spelen hier een belangrijke rol bij.

Gedurende zijn werk als docent op de Apolloschool te Amsterdam (een middelbare school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag) heeft Maarten laten zien dat een rijke leeromgeving die inspeelt op uitdaging, interesses van leerlingen en autonomie, de leerlingen motiveert, ongewenst gedrag wegneemt en lesgeven tot een feestje maakt.

Maarten:
· Helpt je Klassen/leerlingen (weer) in een leerstand te krijgen.
· Helpen bij het inrichten van een rijke leeromgeving.
· Ontwikkelen van een Visie op leren en van daaruit vervolgstappen nemen.
· Helpt je de methode Scrum in te zetten om leerlingen eigenaar te maken.
· Helpt je met ICT-vraagstukken.
· Leert je didactisch coachen.

Boeken

Vakken

Focus op de juiste onderwerpen

Autonomic
Competentie
Coaching
Eigenaarschap
En nog veel meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief!